Bonheur benoemd als ‘Brabants Besten’

Brabants Besten zijn private ondernemers die door gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering) van de provincie Noord-Brabant op 6 juli 2016 zijn benoemd tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap. De ondernemers blinken uit in de manier waarop zij hun bedrijfsvoering optimaliseren door hun medewerkers op vernieuwende wijze in te zetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten. Ze zijn actief op de thema’s sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en/of flexicurity. Deze thema’s worden samengevat onder de noemer ‘innovatief werkgeverschap’.
De ambassadeurs inspireren andere ondernemers en elkaar met hun expertise en ervaringen. Want goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast zijn ze een klankbord voor de provincie met betrekking tot het economisch arbeidsmarktbeleid. De ondernemers zijn beschikbaar voor het geven van informatie en advies, workshops en het vertellen hun verhaal voor publiek.