Hilvaria Studio’s Foundation

Hilvaria Studio’s Foundation

Kunst geeft Hilvaria Studio’s sinds de oprichting in 2004 haar eigenzinnige karakter. De Hilvaria Studio’s Foundation is vanaf het begin verantwoordelijk geweest als onafhankelijke stichting voor de invulling van bijzondere hedendaagse tentoonstelling, de vaste collectie en de organisatie van kunstzinnige activiteiten.

Sinds januari 2015 vormen Ad Roefs en Tineke Schuurmans het curator-duo van de Hilvaria Studio’s Foundation. Zij werkten al meerdere malen samen aan verschillende projecten en kennen elkaar al lange tijd. Beiden kijken graag over de grenzen van hun eigen disciplines heen. Ze nodigen kunstenaars uit die zich laten inspireren door de locatie, waarbij ze het schone, maar ook het verontrustende niet uit de weg gaan. Kunst met zeggingskracht verlegt grenzen en verruimt de blik.

Ad Roefs (Oirschot 1953) is architect, vormgever en beeldend kunstenaar. Hij werkte als architect voor onder andere OD205 in Delft en voor Jo Coenen & Co in Maastricht. Sinds 2003 is hij werkzaam als zelfstandig architect. Daarnaast is hij actief op het gebied van interieur- en meubelontwerp en de uitvoering daarvan, het inrichten van tentoonstellingen en ontwerpt en bouwt hij installaties. Samenwerking met kunstenaars bij ontwikkeling en uitvoering van kunstwerken in de openbare ruimte is een belangrijk deel van zijn werk.

Tineke Schuurmans (Oss, 1962) is beeldend kunstenaar/fotograaf en maakt zowel vrij als toegepast werk. De natuur vormt het hoofdthema in Schuurmans’ werk. Centraal staat de cyclus van leven: sterven en verval waar uit weer nieuw leven ontstaat. De beschouwer bevindt zich in een spanningsveld van abstractie en herkenning, van verontrustende details en oogstrelende aangename beelden. Zij is tevens de oprichter en curator van mEATing, een initiatief wat zich met thematische tentoonstellingen en daaraan gerelateerde nevenprogramma’s richt op de vraag hoe wij ons als mens verhouden tot de natuur.

 

 

ZONDAGKUNST

Een bijzonder element in het culturele programma wordt al sinds het begin gevormd door Zondagkunst. Het is in de jaren van het tentoonstellingsprogramma een traditie geworden die we graag voortzetten, weliswaar in een iets ander jasje dan je wellicht gewend was. Vier maal per jaar wordt een nieuwe tentoonstelling samengesteld, die wordt geopend met een op de kunst en de kunstenaar toegespitste brunch. Jaarlijks wordt een kunstenaar-kok uitgenodigd om de tafelgenoten op een eigenzinnige wijze een totaalervaring te laten ondergaan. We gaan in gesprek met de kunstenaar en tijdens de brunch wordt live opgetreden door opmerkelijke musici, literatoren of performers.