ST HILVARIA STUDIO’S FOUNDATION

De Hilvaria Studio’s Foundation is opgericht om in het studiocomplex kunst en ontwerp aanschouwelijk te maken voor het publiek. De kunst biedt conferentie-gasten een inspirerende omgeving en geeft kunstenaars een podium om hun werk te tonen aan een groot publiek.

Jan Doms is als curator van de stichting aangetrokken om de artistieke keuzes te maken. Een aantal kunstenaars zijn sinds de oprichting met de Hilvaria Studio’s verbonden en een selectie van hun werk wordt in de verschillende ruimtes tentoongesteld. Periodieke wisseling van deze werken is niet uitgesloten, maar elke ruimte krijgt met het verstrijken van de tijd een speciale vertrouwdheid die gebaseerd is op een duurzame interactie tussen de kunstwerken en de afzonderlijke architectonische ruimtes. Zo krijgt ook de regelmatige bezoeker de gelegenheid een bijzondere band op te bouwen met een bepaald kunstwerk in de gegeven context.

In het Ei en de Leuvenzaal wordt ruimte geboden aan tijdelijke exposities die getuigen van een eigenzinnige keuze en een bijzondere vormgeving. In de centrale hal bevindt zich het werk van Han Klinkhamer. Twee immens grote landschapstekeningen en een klein schilderij van zijn hand stellen het landschap nadrukkelijk aanwezig. De werken vormen samen met deze centrale ruimte de spil van waar Hilvaria Studio’s om draait.

In de entree en hal bevinden zich aan de wand de houten beschilderde coulisseachtige panelen van René Korten en tegenover liggend in de nissen, de visuele vertellingen van Fred van Eldijk. De immense muurschildering die beeldbepalend is voor de Kodakzaal is van de hand van Jan van den Berg. Voor een zekere mate van landerige vrolijkheid zorgen de assemblages in oranje RAL 2009 van J.H.J. van Melis in het Museumcafé en de bar. Hij is ook de ontwerper van het Hilvaria Studio’s servies. Bij wijze van welkom staan in reeks bij de hoofdingang de extravagante reuzenschoenen van de Belgische diva Liliane Vertessen.

In 2008 werd de Hilvaria Studio’s genomineerd voor de Brabantse Cultuurprijs, een aanmoedigingsprijs die driejaarlijks wordt uitgeloofd door de Provincie Noord-Brabant “voor een baanbrekend initiatief dat zich onderscheidt door aantoonbaar cultureel ondernemerschap”.

Doelstelling

“het tot stand brengen van publieke en professionele verbindingen tussen architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, (industrieel)  ontwerp, literaire en beeldende en com- positorische kunsten en voorts het doen van alles wat met een en ander rechtstreeks of zijde-lings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”, dat alles zonder winstoogmerk.

Actuele beleidsplan

Per jaar worden 3 of 4 tentoonstellingen met nevenprogramma georganiseerd van hedendaagse beeldend of interdisciplinair werkende kunstenaars met een maandelijks zondagsprogramma wat gekoppeld is aan de inhoud van het werk van de betreffende kunstenaar.
De tentoonstellingen zijn op die zondagen vrij te bezoeken.
Daarnaast zijn de tentoonstellingen te bezoeken op afspraak en te zien voor iedereen die de Hilvaria Studio’s bezoekt in het kader van vergadering, feest, uitvaart, bedrijfsevent.
Kunstenaars worden geselecteerd op basis van de actualiteit van hun werk, moeten passen bij de publieke functie van de Hilvaria Studio’s maar richten zich op het uitdagen van de kijker.
Kunstenaars wordt gevraagd om bestaand werk te exposeren in de Leuvenzaal en de Regiekamer en site-specific werk te ontwikkelen voor het Ei (infinite space), de Kodakzaal wordt gebruikt voor het tonen van films, documentaires, voorstellingen en kunstenaarsgesprek. Afhankelijk van de relatie met het getoonde werk kunnen voorstellingen ook plaatsvinden in de Leuvenzaal, het Ei of buiten. Waar nodig en mogelijk brengen we de kunstenaar in contact met andere kunstenaars of technici om hun werk uit te kunnen voeren. De curator heeft als doel om naast bestaand werk de kunstenaar uit te dagen ook over de eigen grenzen heen te laten kijken en samenwerkingen aan te gaan met anderen om tot nieuwe projecten te komen. De zalen van de Hilvaria Studio’s nodigen expliciet uit voor een andere dan ‘standaard’ benadering van exposeren en brengen door de publieke functie ook een ander dan gebruikelijk publiek in contact met diverse kunstvormen.
Het kunstprogramma beoogt een programma te presenteren van een kwaliteit op een niveau van landelijke/internationale uitstraling. Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor selectie of worden uitgenodigd. Gestreefd wordt naar een afwisselend programma met kunstenaars die hun sporen in de hedendaagse kunst verdiend hebben en getalenteerde jonge kunstenaars en samenwerkingen/dialoog daartussen.
Het programma bestaat uit:
 • een opening gecombineerd met een optreden van een hedendaagse muzikant, schrijver, danser;
 • een voorstelling/performance van of geïnspireerd op het werk  van de exposerende kunstenaar (afhankelijk van de duur van de tentoonstelling 1 of 2x);
 • Kunstenaarsgesprek (curator gaat in gesprek met de kunstenaar om zijn of haar achtergrond, drijfveren, inspiratie te delen met het publiek)
Voor het nevenprogramma wordt samengewerkt met o.a. stichting De Link en het Impressariaat Kunsten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.
Tineke Schuurmans (NL º1962) is beeldend kunstenaar/fotograaf en zelfstandig curator bij o.a. de Verbeke Foundation (Kemzeke) en de Hilvaria Studio’s Foundation.

Uitgeoefende activiteiten

René Korten | Wipe into the Now
23.06.2019 / 08.12.2019
René Korten is beeldend kunstenaar, woont en werkt in Tilburg.
Hij heeft in november 2020 van het Mondriaan Fonds een bijdrage bewezen talent ontvangen.
Tentoonstelling met nevenprogramma:
 • 23.06.2019 opening met klarinetNsemble
 • 25.08.2019 kunstenaarsgesprek;
 • 20.10.2019 met accordeon-concert van Vincent van Amsterdam
In 2020 zijn door de omstandigheden rond COVID-19 slechts 2 tentoonstellingen georganiseerd.
Linda Arts | Both Sides Now
15.12.19 / 02.02.20
Linda Arts is beeldend kunstenaar, woont en werkt in Goirle.
Zij heeft in juli 2020 van het Mondriaan Fonds een bijdrage bewezen talent ontvangen.
Tentoonstelling met nevenprogramma:
 • 15.12.20 opening met optreden van jazz saxofonist Tom Sanderman;
 • 12.01.20 kunstenaarsgesprek en proefopstelling projectie in het Ei;
 • 02.02.20 Videopresentatie in het Ei met op de projectie geïnspireerde performance van Robin Werdler (via Impressariaat Kunsten Fontys). De wandvullende projectie werd door Linda Arts ontwikkeld voor Hilvaria Studio’s in samenwerking met Studio Philippe Druez (BE) en een stagiaire van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
Merijn Bisschops |
08.03.20 / eind 2020
Merijn Bisschops is musicus, componist, fotograaf en cineast.
Tentoonstelling met nevenprogramma:
 • 08.02.20 opening met pianoconcert door Saskia Lankhoorn;
 • 05.07.20 concert Textures in Leuvenzaal, Prisma Strijktrio, compositie Merijn Bisschops;
 • 04.10.20 multimediale opera Crash Blossom, Merijn Bisschops en Rianne Wilbers;
 • 01.11.20 Displacement, het Ei, muziek en beeld Merijn Bisschops, piano Saskia Lankhoorn. De multimediale compositie (muziek en projectie) is speciaal geschreven voor en uitgevoerd door Saskia Lankhoorn, met de akoestiek en beeldende mogelijkheden van het Ei als uitgangspunt.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Tim Wijdemans
Secretaris:  Bart van Deurzen
Penningmeester:  Inge van Beijsterveldt

Beloningsbeleid

De beloning voor beleidsbepalers, Tim Wijdemans, Bart van Deurzen en Inge van Bijsterveld, is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bezoekadres

Goirlesedijk 12b
5081 ND
Hilvarenbeek
013 549 9600
info@hilvariastudios.nl

Postadres

Bredaseweg 441
5036 NA Tilburg

Fiscaal nummer

8145.61.974

Jaarrekeningen