Voorwaarden website gebruik & Privacy

Algemene voorwaarden en betalingscondities

Wanneer u uw reservering bij de Bonheur Horeca Groep, hierna te noemen BHG,
definitief maakt, zijn onderstaande definities en betalingscondities van belang.

Uniforme Voorwaarden Horeca:

Op alle door u aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor
iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Definitieve reservering:

  • Na het vastleggen van de datum en gemaakte afspraken verklaart u tevens op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en betalingscondities. Bij een reserveringswaarde hoger dan € 2.000,00 dient u de bevestiging getekend retour te zenden.
  • Uiterlijk 10 dagen voor aanvang dient uw culinaire keuze alsmede de in te huren audiovisuele middelen bij ons bekend te zijn.
  • Ten allen tijde kunt u na overleg met BHG een verhoging van het aantal gasten aan ons doorgeven.
  • Tot een week voorafgaand aan uw bijeenkomst, kunt u kosteloos een vermindering in het aantal gasten aan ons doorgeven, met een maximum afwijking van 10% van het schriftelijk of telefonisch bevestigde aantal.
  • In overige gevallen hanteren wij de UVH.

Betalingscondities:

Bij een reserveringswaarde hoger dan € 2.000,00 ontvangt u een aanbetalingsnota van 75 %.
Deze dient uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst te zijn voldaan. Deze aanbetaling brengen wij in
mindering op de eindafrekening. Voor de eindafrekening hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

BTW en prijzen:

  • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
  • De in deze offerte vermelde prijzen zijn de geldende prijzen voor het lopende jaar.
    De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Algemeen:

Bonheur Horeca Groep verzorgt exclusief de catering op haar locaties.
Het zelf meenemen en verzorgen van drank en etenswaren is niet toegestaan.